Сектор освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Межівської районної державної адміністрації

 

Про відділ освіти

 

ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ:

 

  • РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА РАЙОНУ.
  • АНАЛІЗ СТАНУ ОСВІТИ В РАЙОНІ, ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ, ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, УДОСКОНАЛЕННЯ МЕРЕЖІ ВІДПОВІДНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМ ВЛАСНОСТІ ЗГІДНО З ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ГРОМАДЯН, РОЗРОБКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РАЙОННИХ ПРОГРАМ\И РОЗВИТКУ ОСВІТИ;
  • СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ГРОМАДЯНАМИ ДОШКІЛЬНОЇ, ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
  • КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ВИМОГ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВІДПОВІДНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УСІХ ТИПІВ ТА ФОРМ ВЛАСНОСТІ, РОЗТАШОВАНИМИ НА ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ.
  • ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В МЕЖАХ РАЙОНУ І НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.
  • ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ.
  • ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНОГО ТА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.
  • ПРОВЕДЕННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ОСВІТНІХ УСТАНОВ РАЙОНУ, ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ.
  • СПРИЯННЯ ПРОВЕДЕННЮ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.
  • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОХОРОНИ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ'Я ТА ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ І УСТАНОВАХ ОСВІТИ.

 

 

 


                                                 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ:

 

- РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА РАЙОНУ;

- СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАРАНТОВАНОГО КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ОТРИМАННЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ;

- ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В МЕЖАХ РАЙОНУ І НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ТА КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ;

- ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ;

- АНАЛІЗ СТАНУ ОСВІТИ В РАЙОНІ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ЗАЗНАЧЕНОЇ ПРОГРАМИ;

- ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО І КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ;

- КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОСВІТИ, ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ ВСІМА ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, РОЗТАШОВАНИМИ НА ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ;

- УЧАСТЬ У РОЗРОБЛЕННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ВАРІАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ;

- ПРОВЕДЕННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ, ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ;

- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОХОРОНИ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я І ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.